• Newsroom
  • Contact
  • safe&easy
  • DE EN PL CZ
Results out of Read more Products View all results


Soukromí

naposledy změněno : 11.08.2019

Generál

SCHURTER vynakládá veškeré úsilí na ochranu soukromí svých zákazníků a přijal preventivní opatření, aby zajistil, že informace poskytované zákazníky / prohlížeči nebo registrovanými jako předplatitelé e-mailových seznamů zůstanou soukromé, chráněné proti ztrátě a zneužití nebo pozměnění. Můžete procházet většinu webů SCHURTER, aniž byste zadávali osobní údaje. Pouze pro dodání produktů a reakce na dotazy potřebujeme registraci.

V této zásadě ochrany osobních údajů informujeme uživatele o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů, jakož i o každém předávání údajů třetím stranám. Chcete-li zajistit, aby vám tyto informace byly přístupné na začátku procesu používání a vždy, najdete odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů na každém webu SCHURTER. Následující informace o ochraně údajů se vztahují na tento a všechny ostatní webové stránky, které odkazují na tyto informace o ochraně údajů.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme informace, abychom poskytli lepší služby všem uživatelům a zůstali s vámi v kontaktu po vaší návštěvě webové stránky SCHURTER.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních základů:

- S odkazem na soubory protokolu. Data můžeme zpracovat, protože máme oprávněný zájem. Jedná se o sledování a řešení technických problémů, hledání chyb, odrazení útoků na naši infrastrukturu, provádění analýz v případě útoku hackerů a sestavování statistik návštěvníků.

- S odkazem na kontaktní údaje. Kontaktní formulář může obsahovat jak osobní údaje o našich zákaznících, tak o třetích stranách.

- Pokud se údaje týkají zákazníka. Údaje můžeme zpracovat, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, ke kterým dochází na žádost dotčené osoby.

- Pokud se údaje netýkají zákazníka. Data můžeme zpracovat, protože my a naši zákazníci máme legitimní zájem. Jedná se o nabídku, poskytování a fakturaci našim zákazníkům prostřednictvím právních a notářských služeb.

V rámci poskytování našich služeb

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních základů:

- Pokud se údaje v našich systémech vztahují na zákazníka. Údaje můžeme zpracovat, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, ke kterým dochází na žádost dotčené osoby.

- Pokud se data v našich systémech netýkají zákazníka: Můžeme je zpracovat, protože my a naši zákazníci máme legitimní zájem. Jedná se o nabídku, poskytování a fakturaci našim zákazníkům za produktové a servisní služby.

- Když zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů: Můžeme zpracovat data, protože zpracování je nezbytné pro uplatnění, uplatnění nebo obranu právních nároků našich zákazníků.

V rámci našeho nákupního procesu

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních základů:

- Pokud se údaje v našich systémech vztahují na dodavatele. Údaje můžeme zpracovat, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, ke kterým dochází na žádost dotčené osoby.

- Pokud se údaje v našich systémech netýkají dodavatele: Můžeme je zpracovat, protože máme oprávněný zájem. To spočívá v využití a platbě za služby dodavatele.

Transparentnost a výběr

Každý má jiné obavy z ochrany dat. Cílem SCHURTERu je objasnit, jaké informace shromažďujeme, abyste mohli učinit smysluplná rozhodnutí o jejich použití.

Informace, které poskytujeme

Některé ze služeb společnosti SCHURTER vám umožňují sdílet informace s ostatními. Pamatujte, že když veřejně zveřejníte informace, že tyto informace mohou být indexovány pomocí vyhledávačů, včetně Googlu.

Neosobní údaje

Zpravidla můžete navštívit webové stránky SCHURTER, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní údaje. Informace o poloze na vaší adrese internetového protokolu (IP), webové stránce, ze které navštěvujete SCHURTER, a na webových stránkách, které si prohlížíte na SCHURTER, počet, datum a čas vašich návštěv a hledané výrazy, které zadáte do vyhledávání a které vy vstoupil pro přístup na webové stránky SCHURTER. Vaše identita zůstává zcela anonymní. Tyto informace jsou vyhodnoceny pro statistické účely a pro určení přijatelnosti a atraktivity této webové stránky a pro zlepšení jejího obsahu.

Shromažďování a používání osobních údajů

Na některých místech webových stránek SCHURTER jsou nabízeny různé formy, např. G. pro nabídky produktů nebo služeb, registraci, dotazy, kontakt, objednávku, aplikace nebo funkce zpravodaje. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány, pouze pokud tyto služby použijete od firmy SCHURTER a dobrovolně poskytnete data nezbytná pro zpracování vaší žádosti.

Pokud se rozhodnete nám poskytnout informace, jako je název společnosti, oddělení, adresa, e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje, může SCHURTER tyto údaje ukládat, zpracovávat a vyhodnocovat a předávat je výhradně autorizovaným prodejním společnostem nebo jiným smluvním partnerům SCHURTER, výhradně za udržování vztahů se zákazníky s vámi, zejména za vaše informace o nabídce produktů SCHURTER.

Osobní údaje z aplikací však budou předávány přidruženým společnostem nebo jiným třetím stranám pouze na výslovnou žádost a souhlas dotčené osoby. To platí také pro ukládání aplikačních dat po obvyklé době procesu aplikace.

Automatizovaná rozhodnutí

Tyto údaje nepoužíváme k automatickému rozhodování v jednotlivých případech.

Informace, které poskytujeme

Nepředáváme žádné osobní údaje společnostem ani osobám mimo SCHURTER, s výjimkou jedné z následujících okolností:

Pro externí zpracování

Osobní údaje poskytujeme partnerům společnosti SCHURTER, jiným důvěryhodným společnostem nebo osobám, které je zpracovávají jménem společnosti SCHURTER. Děje se tak na základě pokynů společnosti SCHURTER a v souladu s politikou ochrany osobních údajů společnosti SCHURTER, jakož i podle dalších příslušných opatření týkajících se důvěrnosti a bezpečnosti.

Z právních důvodů

SCHURTER, pokud můžeme v dobré víře předpokládat, že je přiměřeně nutné přistupovat k těmto údajům, používat je, ukládat je nebo je předávat za tímto účelem:

• dodržovat platné zákony, předpisy nebo soudní řízení nebo dodržovat vykonatelný správní příkaz.

• vyšetřovat možná porušení.

• odhalit, zabránit nebo jinak bojovat proti podvodům, bezpečnostním nedostatkům nebo technickým problémům

• chránit práva, majetek nebo bezpečnost firmy SCHURTER, uživatelů nebo veřejnosti před poškozením, pokud to zákon připouští nebo je to nezbytné.

Sušenky

Při návštěvě webové stránky SCHURTER je možné, že informace ve formě „cookie“ jsou uloženy ve vašem počítači, aby je automaticky rozpoznaly při příští návštěvě. Například cookies vám umožňují přizpůsobit web tak, aby vyhovoval vašim zájmům, nebo uložit heslo, abyste jej nemuseli pokaždé zadávat.

Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby všechny soubory cookie, včetně těch, které jsou propojeny se službami SCHURTER, byly zablokovány nebo aby se zpráva zobrazila, jakmile bude soubor cookie nastaven. Nezapomeňte však, že mnoho služeb nemusí fungovat správně, pokud máte zakázané cookies.

reCaptcha

Používáme řešení reCAPTCHA k zabránění spamu na našich veřejných kontaktních formulářích.

Google Analytics

Web SCHURTER používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které nám pomáhají analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přeneseny na server Google v USA a uloženy na tomto serveru. Google tyto informace použije k vyhodnocení používání vašich webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google.

Používáním webových stránek SCHURTER souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google způsobem a pro výše popsaný účel.

Baido Analytics

Webové stránky společnosti SCHURTER China používají službu Baido Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Baido. Baido Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které nám pomáhají analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky SCHURTER China (včetně vaší IP adresy) jsou převedeny na Baidu v Číně a tam uloženy. Společnost Baido použije tyto informace pro vyhodnocení používání vašich webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Baido může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem Baido.Baido v žádném případě nepřidruží vaši IP adresu k jiným datům Baido.

Používáním webu SCHURTER China souhlasíte se zpracováním údajů o vás shromážděných společností Baido způsobem a pro výše popsaný účel.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky SCHURTER obsahují odkazy na jiné webové stránky. Odkazy neznamenají, že SCHURTER schvaluje nebo přijímá obsah odkazovaných stránek. Propojené weby nejsou pod kontrolou SCHURTER, a proto SCHURTER nepřebírá žádnou odpovědnost za tyto odkazy, za jejich obsah a strategii ochrany dat a za možný přenos dat skrze ně.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje ukládáme následovně:

- S odkazem na logfiles. Data zůstávají v našich systémech až do konce provozní nezbytnosti a do uplynutí zákonem nebo smluvně stanovených lhůt a jsou automaticky vymazána. Maximální doba uložení pro většinu dat je šest měsíců.

- S odkazem na údaje v kontaktním formuláři. Doba uchovávání závisí na tom, zda s vámi máme smluvní vztah. V takovém případě je doba skladování 10 let od dokončení poslední objednávky. Jinak je retenční období tři měsíce od data odeslání kontaktního formuláře (tj. Žádosti o kontakt, které nevedou k objednávce, budou smazány po třech měsících).

V rámci našich nákupních aktivit

Pokud jste náš dodavatel, doba skladování je deset let od dokončení posledního nákupu na internetu

V rámci poskytování služeb

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci našich služeb, jsou uchovávány deset let po dokončení poslední objednávky. Data, která jsme shromáždili bez následného zadání objednávky, budou uložena po dobu tří let od data sběru.

Přenos dat

Přenos dat přes internet není zcela bezpečný. Používání technologií používaných společností SCHURTER k přenosu dat je na vlastní riziko uživatele.

Přenos osobních údajů do třetích zemí

The transfer of personal data to third countries takes place either through contractual agreements between the Group companies or within the framework of the use of social plug-ins. Both Google and LinkedIn are affiliated with the so-called Privacy Shield and thus offer an appropriate level of data protection in accordance with the GDPR.

Neoprávněný přístup a zabezpečení

SCHURTER chrání vaše data před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zničením pomocí technických a organizačních opatření. Bezpečnostní opatření společnosti SCHURTER jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem. Nelze zcela vyloučit, že neautorizované třetí strany, jako jsou hackeři, mohou získat přístup k webovým stránkám společnosti SCHURTER ak informacím na nich obsaženým. Společnost SCHURTER neodpovídá za žádné škody, které by z toho mohly nastat.

Získejte přístup a aktualizujte své osobní údaje

K některým službám SCHURTER mají přístup pouze určité osoby, které musí zadat heslo a poskytnout osobní údaje.

Kdykoli používáte služby SCHURTER, SCHURTER se snaží poskytnout vám přístup k vašim osobním údajům. Pokud jsou tyto údaje nepřesné, SCHURTER se bude snažit poskytnout vám příležitost je rychle aktualizovat nebo odstranit - pokud SCHURTER tyto údaje nesmí uchovávat pro legitimní obchodní nebo právní účely.

SCHURTER se snaží poskytovat služby způsobem, který chrání data před náhodným nebo úmyslným zničením. Z tohoto důvodu SCHURTER neodstraňuje okamžitě žádné zbývající kopie dat, které jste vymazali ze služeb SCHURTER, z aktivních serverů a neodstraní tato data ze záložních systémů.

Odnětí

Souhlas s SCHURTERem týkající se shromažďování nebo zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna. Po obdržení vašeho odvolání společností SCHURTER budou vaše data okamžitě smazána, pokud to není nutné k provedení jakéhokoli smluvního vztahu s vámi nebo k ochraně legitimního obchodního zájmu společnosti SCHURTER, nebo pokud to není v rozporu se zákonnými ustanoveními povinnosti skladování.

Právo na informace pro zpracování osobních údajů

Změny

Zásady ochrany osobních údajů společnosti SCHURTER se mohou čas od času změnit. SCHURTER neomezuje vaše práva podle těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu.

Právo na informace, opravu a výmaz

V souladu s platnými zákony vám rádi poskytneme informace o osobních údajích o vás uložených na základě vaší písemné žádosti a na základě vašeho písemného pokynu také opravíme nebo vymažeme taková data. Pokud existují zákonná povinnost uchovávání dat, budou data blokována pouze pro další použití. Všechny dotazy zasílejte v textové podobě (dopisem nebo e-mailem) na adresu SCHURTER. Kontrola pro kontaktní údaje místního úředníka pro ochranu údajů.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, podle našeho výhradního uvážení, kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit části z těchto Zásad ochrany osobních údajů online. Jakékoli takové změny oznámíme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

cz.schurter.com
cz
cz
cze-CZ
prod //cdn.schurter.com