• Newsroom
  • Contact
  • safe&easy
  • DE EN PL CZ
Results out of Read more Products View all results


Soukromí

naposledy změněno : 11.08.2019

Všeobecné

Společnost SCHURTER vynakládá veškeré úsilí na ochranu soukromí svých zákazníků a návštěvníků webu a přijímá preventivní opatření k zajištění toho, aby informace, poskytované nám zákazníky nebo registrovanými předplatiteli e-mailových zpráv, byly chráněné proti ztrátě, zneužití nebo pozměnění. Většinu webových stránek SCHURTER můžete procházet, aniž byste museli zadávat své osobní údaje. Vaše registrace je potřebná pouze pro doručování zboží nebo pro reakci na Vaše dotazy.

Tímto prohlášením Vás chceme informovat o rozsahu a druhu shromažďovaných osobních informací, o účelu a způsobu jejich využití, a také o případném předávání údajů třetím stranám. Níže uvedené informace platí pro tyto a další stránky odkazující na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli poskytovat všem našim zákazníkům a uživatelům našeho webu lepší služby a mohli s Vámi zůstat v kontaktu i po vaší návštěvě webové stránky SCHURTER.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních základů:

- Log soubory. Data zpracováváme na základě oprávněného zájmu zpracovatele. Jedná se o sledování a řešení technických problémů, hledání chyb, ochranu před útoky na naši infrastrukturu, provádění analýz v případě útoku hackerů a sestavování statistik návštěvníků.

- Kontaktní údaje. Kontaktní formulář může obsahovat jak osobní údaje o našich zákaznících, tak o třetích stranách.

- Údaje o zákaznících. Údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, ke kterým dochází na žádost dotčené osoby.

- Údaje, které se netýkají zákazníků. Údaje zpracováváme na základě legitimního zájmu našeho a našich zákazníků. Jedná se o nabídky, dodávání zboží a služeb a fakturaci.

V rámci poskytování našich služeb

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních základů:

- Údaje v našich systémech vztahující se k zákazníkovi zpracováváme na základě toho, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, ke kterým dochází na žádost dotčené osoby.

- Údaje v našich systémech, které se netýkají zákazníků, zpracováváme na základě legitimního zájmu našeho a našich zákazníků. Jedná se o nabídky, dodávání zboží a služeb a fakturaci.

- Zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme na základě toho, že jsou nezbytné pro uplatnění nebo ochranu právních nároků našich zákazníků.

V rámci našeho nákupního procesu

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních základů:

- Údaje v našich systémech vztahující se k dodavateli, zpracováváme na základě toho, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, ke kterým dochází na žádost dotčené osoby.

- Údaje v našich systémech, které se netýkají dodavatele, zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v pořizování zboží a služeb a platbách za ně.

Transparentnost

Při ochraně dat může mít každý jiný zájem. Cílem SCHURTERu je objasnit Vám jaké informace shromažďujeme, abyste jste pak mohli učinit smysluplná rozhodnutí ve vztahu k jejich používání.

Informace, které poskytujeme

Některé ze služeb společnosti SCHURTER Vám umožňují sdílet informace s ostatními. Pamatujte, že když nějaké informace zveřejníte, mohou být indexovány pomocí vyhledávačů, včetně Googlu.

Neosobní údaje

Webové stránky SCHURTER můžete zpravidla navštívit, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní údaje. Zpracovávány jsou některé údaje pro statistické účely, pro zvýšení atraktivity a pro zlepšení obsahu webu. Jedná se o: informace o poloze na základě IP adresy; webová stránka, ze které jste přišli na web SCHURTER; stránky, které si prohlížíte na webu SCHURTER; počet, datum a čas Vašich návštěv a vyhledávací dotazy; přihlášení na webové stránky SCHURTER. Vaše identita zůstává zcela anonymní.

Shromažďování a používání osobních údajů

Webové stránky SCHURTER nabízejí, v souvislosti s různými službami, nejrůznější formuláře, např. pro nabídku produktů nebo služeb, registraci, dotazy, kontakt, objednávku, aplikace nebo funkce zpravodaje (newsletteru). Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pokud tyto služby využijete a dobrovolně poskytnete údaje nezbytné pro zpracování Vašich požadavků.

Pokud se rozhodnete nám poskytnout informace jako je název společnosti, název oddělení, adresa, e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje, můžeme tyto údaje ukládat, zpracovávat a vyhodnocovat. Můžeme je také předávat výhradně autorizovaným prodejním společnostem nebo jiným smluvním partnerům SCHURTER, a to výhradně pro potřebu udržování vztahů s Vámi, zejména pak pro možnost informovat Vás o našich produktech.

Osobní údaje z aplikací však budou předávány pobočným společnostem nebo jiným třetím stranám pouze na výslovnou žádost a souhlas dotčené osoby. To platí také pro jejich ukládání po době obvyklé pro jejich zpracovávání.

Automatizovaná rozhodnutí

Shromažďované údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování.

Informace, které poskytujeme

Nepředáváme žádné osobní údaje společnostem, organizacím ani osobám mimo SCHURTER, s výjimkou jedné z následujících okolností:

Pro externí zpracování

Osobní údaje poskytujeme partnerům společnosti SCHURTER, nebo jiným důvěryhodným společnostem nebo osobám, které je zpracovávají jménem společnosti SCHURTER. Děje se tak na základě pokynů společnosti SCHURTER a v souladu s politikou ochrany osobních údajů společnosti SCHURTER, jakož i na základě dalších příslušných opatření, týkajících se důvěrnosti a bezpečnosti.

Z právních důvodů

Osobní údaje předáme společnostem, organizacím nebo osobám mimo SCHURTER, pokud můžeme v dobré víře předpokládat, že je přiměřeně nutné přistupovat k těmto údajům, používat je, ukládat je nebo je předávat, pro potřeby:

• dodržování platných zákonů, předpisů, soudních řízení nebo dodržování vykonatelných správních příkazů.

• vymáhání platných podmínek používání, včetně vyšetřování možného porušení zákonů.

• možnosti odhalit, zabránit nebo jinak bojovat proti podvodům, bezpečnostním nedostatkům nebo technickým problémům.

• ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti firmy SCHURTER, uživatelů nebo veřejnosti, pokud to zákon připouští nebo je to nezbytné.

Soubory cookies

Informace o návštěvě webové stránky SCHURTER mohou být ve formě „cookies“ uloženy ve Vašem počítači. Při Vaší příští návštěvě webu budou automaticky rozpoznány a umožní Vám jeho snadnější využívání. Cookies Vám také umožňují přizpůsobit si web tak, aby lépe odpovídal Vašim potřebám, nebo např. uložit heslo, abyste jej nemuseli pokaždé zadávat.

Svůj počítač můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookies, včetně těch, které jsou propojeny se službami SCHURTER, byly zablokovány nebo aby se při nastavování cookies zobrazila informační zpráva. Nezapomeňte však, že máte-li cookies zakázané, některé webové služby nemusí fungovat správně.

reCaptcha

Používáme řešení reCAPTCHA k zabránění spamu na našich veřejných kontaktních formulářích.

Google Analytics

Web SCHURTER používá Google Analytics - webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které pomáhají analyzovat Vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o používání webové stránky (včetně IP adresy) jsou přeneseny a uloženy na server Google v USA. Google tyto informace používá pro vyhodnocování způsobu používání webových stránek, sestavování zpráv pro jejich správce a k poskytování dalších služeb souvisejících s jejich aktivitou a používáním internetu. Google může tyto informace předat také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji.

Používáním webových stránek SCHURTER souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o Vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše popsaný účel.

Baido Analytics

Webové stránky společnosti SCHURTER China používají službu Baido Analytics - webovou analýzu poskytovanou společností Baido. Baido Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které pomáhají analyzovat používání webu. Informace generované souborem cookie o používání webové stránky SCHURTER China (včetně IP adresy) jsou přeneseny a uloženy do Baidu v Číně. Společnost Baido používá tyto informace pro vyhodnocování způsobu používání webových stránek, sestavování zpráv pro jejich správce a k poskytování dalších služeb souvisejících s jejich aktivitou a používáním internetu. Baido může tyto informace předat také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto informace jménem Baido. Baido v žádném případě nespojuje Vaší IP adresu s jinými údaji.

Používáním webu SCHURTER China souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o Vás společností Baido výše uvedeným způsobem a pro výše popsaný účel.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky SCHURTER obsahují také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy neznamenají, že SCHURTER schvaluje nebo přijímá obsah těchto odkazovaných stránek. Takto propojené weby nejsou pod kontrolou SCHURTER, a SCHURTER proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah, strategii ochrany dat a za možný přenos dat skrze ně.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje ukládáme následovně:

- Log soubory. Data zůstávají v našich systémech až do konce provozní nezbytnosti a do uplynutí zákonem nebo smluvně stanovených lhůt, kdy jsou automaticky vymazána. Maximální doba uložení pro většinu dat je šest měsíců.

- Údaje z kontaktních formulářů. Doba uchovávání závisí na tom, zda s Vámi máme uzavřen smluvní vztah. V takovém případě je doba uchování 10 let od dokončení poslední objednávky. Jinak je retenční období tři měsíce od data odeslání kontaktního formuláře (tzn. žádost o kontakt, která nevede k objednávce, bude smazána po třech měsících).

V rámci našich nákupních aktivit

Pokud jste náš dodavatel, je doba uchování deset let od dokončení posledního nákupu na internetu.

V rámci poskytování služeb

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci našich služeb, jsou uchovávány deset let po dokončení poslední objednávky. Data, která jsme shromáždili bez následného zadání objednávky, budou uložena po dobu tří let od data jejich sběru.

Přenos dat

Přenos dat přes internet není zcela bezpečný. Používání technologií, využívaných společností SCHURTER, k přenosu dat je na vlastní riziko uživatele.

Přenos osobních údajů do třetích zemí

Přenos osobních údajů do třetích zemí se uskutečňuje buď prostřednictvím smluvních dohod mezi společnostmi ve skupině SCHURTER, nebo v rámci využití sociálních plug-inů. Google i LinkedIn jsou vzájemně spojeny takzvaným štítem na ochranu Privacy Shield soukromí (Privacy Shield) a nabízejí tak odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s GDPR.

Neoprávněný přístup a zabezpečení

SCHURTER chrání Vaše data před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zničením pomocí technických a organizačních opatření. V souladu s technologickým vývojem jsou bezpečnostní opatření společnosti SCHURTER neustále zlepšována. Nelze ale zcela vyloučit, že neautorizované třetí strany jako jsou hackeři, mohou získat přístup k webovým stránkám společnosti SCHURTER a tím i k informacím v nich obsažených. Společnost SCHURTER neodpovídá za žádné škody, které by takto mohly vzniknout.

Přístup k Vašim osobním údajům a jejich aktualizace

Některé služby SCHURTER jsou přístupné pouze určitým osobám po zadání hesla a poskytnutí nezbytných osobních údajů.

Kdykoli využíváte nějakou ze služeb SCHURTER, snažíme se Vám poskytnout také přístup k Vašim osobním údajům a možnost je upravit v případě, že nejsou přesná nebo je zcela odstranit – vyjma případu, kdy SCHURTER musí tyto údaje uchovávat pro obchodní nebo právní účely.

SCHURTER usiluje o to, aby poskytoval své služby způsobem, který chrání data před náhodným nebo úmyslným zničením. Z tohoto důvodu neodstraňuje okamžitě žádné zbytkové kopie dat, které jste vymazali při užívání služeb SCHURTER a neodstraňuje tato data ze záložních systémů.

Právo na odstoupení

Souhlas týkající se shromažďování nebo zpracování Vašich osobních údajů můžete, s účinností do budoucna, kdykoli zrušit. Po obdržení Vašeho požadavku na výmaz, budou Vaše data okamžitě smazána, a to vyjma dat, která jsou nezbytná k zajištění výkonu smluvního vztahu nebo k ochraně legitimního obchodního zájmu společnosti SCHURTER a nebo pokud to není v rozporu se zákonnými požadavky na uchovávání údajů.

Změny

Zásady ochrany osobních údajů společnosti SCHURTER se mohou časem změnit. SCHURTER nebude bez vašeho souhlasu s těmito zásadami nijak omezovat Vaše práva.

Právo na informace, opravu a výmaz

V souladu s platnými zákony Vám, na základě Vaší písemné žádosti, rádi poskytneme informace o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme. Na základě Vašeho písemného pokynu údaje také opravíme nebo vymažeme. V případě, že existuje zákonná povinnost takové údaje uchovávat, budeme je pouze blokovat pro další použití. Všechny dotazy zasílejte v textové podobě (dopisem nebo e-mailem) na naší lokální adresu. Využijte Využijte k tomu kontaktní údaje na lokálního Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, na základě našeho vlastního uvážení, kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit části z těchto zásad ochrany osobních údajů. Jakékoli takové změny oznámíme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

cz.schurter.com
cz
cz
cze-CZ
prod //cdn.schurter.com