• Newsroom
  • Kontakt
  • safe&easy
  • DE EN PL CZ
Wyniki out of Przeczytaj więcej Products Wyświetl wszystkie wyniki


Polityka prywatności

Ostatnio zmienione : 11.08.2019

Informacje ogólne

SCHURTER przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i opracowania technologii, która zapewni Państwu jak największy komfort i bezpieczeństwo użytkowania naszej witryny internetowej. Mogą Państwo poruszać się po prawie całej naszej stronie internetowej bez konieczności przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych. Potrzebujemy ich jednak czasami do realizacji zamawianych przez Państwa usług. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności opisano sposób zbierania i użytkowania danych.

Zbieranie Państwa danych osobowych

Zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych, jeśli będą nam one potrzebne do Państwa identyfikacji lub nawiązania z Państwem kontaktu. Zazwyczaj prośba o podanie tego rodzaju informacji pojawia się, gdy kontaktują się Państwo z nami poprzez czat lub formularz kontaktowy w celu uzyskania katalogów, ofert, próbek bądź wsparcia technicznego. Dane osobowe są także potrzebne w przypadku zakupu naszych produktów.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

- W odniesieniu do plików dziennika. Możemy przetwarzać dane, ponieważ mamy uzasadniony interes. Polega to na śledzeniu i rozwiązywaniu problemów technicznych, znajdowaniu błędów, odpychaniu ataków na naszą infrastrukturę, przeprowadzaniu analiz w przypadku ataku hakera i zestawianiu statystyk odwiedzających.

- W odniesieniu do danych z formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy może zawierać zarówno dane osobowe naszych klientów, jak i osób trzecich.

- Jeśli dane odnoszą się do klienta. Możemy przetwarzać dane, ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy lub do realizacji działań przedumownych, które odbywają się na żądanie osoby zainteresowanej.

- Jeżeli dane nie odnoszą się do klienta. Możemy przetwarzać dane, ponieważ my i nasi klienci mamy uzasadniony interes. Polega to na oferowaniu, świadczeniu i fakturowaniu naszym klientom usług prawnych i notarialnych.

W ramach naszych usług oferujemy

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

- Jeśli dane w naszych systemach odnoszą się do klienta. Możemy przetwarzać dane, ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy lub do wdrożenia środków przedumownych, które odbywają się na wniosek osoby zainteresowanej.

- Jeżeli dane w naszych systemach nie odnoszą się do klienta: Możemy przetwarzać dane, ponieważ my i nasi klienci mamy uzasadniony interes. Polega to na oferowaniu, dostarczaniu i fakturowaniu naszych klientów za produkty i usługi.

- Przy przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych: Możemy przetwarzać dane, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych naszych klientów.

W ramach naszego procesu zakupu

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

- Jeśli dane w naszych systemach odnoszą się do dostawcy. Możemy przetwarzać dane, ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy lub do wdrożenia środków przedumownych, które odbywają się na żądanie osoby zainteresowanej.

- Jeżeli dane w naszych systemach nie odnoszą się do dostawcy: Możemy przetwarzać dane, ponieważ mamy uzasadniony interes. Polega to na korzystaniu i płaceniu za usługi dostawcy.

Przejrzystość i wybór

Każdy ma inne obawy dotyczące ochrony danych. Celem firmy SCHURTER jest wyjaśnienie, jakie informacje zbieramy, abyś mógł podjąć sensowne decyzje dotyczące ich użycia.

Informacje udostępniane innym osobom

Niektóre z usług SCHURTER umożliwiają dzielenie się informacjami z innymi. Pamiętaj, że podając informacje do wiadomości publicznej, że te informacje mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, w tym Google.

Dane inne niż dane osobowe

Z reguły można odwiedzać strony internetowe SCHURTER bez konieczności podawania danych osobowych. Informacje o: lokalizacji, adresie IP, stronie internetowej, z której odwiedzasz stronę SCHURTER oraz stronach internetowych, które przeglądasz na stronie SCHURTER, numer, datę i godzinę odwiedzin, wprowadzone przez Ciebie w wyszukiwarce terminy wyszukiwania oraz słowa wprowadzone w celu uzyskania dostępu do stron internetowych SCHURTER, są bezpieczne -- Twoja tożsamość pozostaje całkowicie anonimowa. Informacje te są oceniane do celów statystycznych oraz w celu określenia akceptacji i atrakcyjności tej strony internetowej oraz poprawy jej zawartości.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

W niektórych miejscach na stronach internetowych firmy SCHURTER stosowane są różne formularze dotyczące np. oferty produktów lub usług, rejestracji, zapytań, kontaktu, zamówień, aplikacji lub funkcji newslettera. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy korzystasz z tych usług firmy SCHURTER i dobrowolnie podasz dane niezbędne do przetworzenia Twojego żądania.

Jeśli decydujesz się przekazać nam informacje takie jak nazwa firmy, dział, adres, adres e-mail lub inne dane osobowe, firma SCHURTER może przechowywać, przetwarzać i analizować te dane oraz przesyłać je do autoryzowanych firm handlowych lub innych partnerów firmy SCHURTER, wyłącznie w celu podtrzymania relacji z Tobą jako klientem, w szczególności informacje na temat oferty produktów SCHURTER.

Dane osobowe z wniosków osobowych będą jednak przekazywane firmom stowarzyszonym lub innym stronom trzecim na wyraźną prośbę i zgodę osoby zainteresowanej. Dotyczy to również przechowywania danych aplikacji poza zwykłym czasem trwania procesu aplikacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy tych danych do podejmowania automatycznych decyzji w indywidualnych przypadkach.

Informacje przekazane nam przez nas

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy SCHURTER, za wyjątkiem następujących okoliczności:

Przetwarzanie zewnętrzne

Udostępniamy dane osobowe partnerom firmy SCHURTER, innym godnym zaufania firmom lub osobom, które przetwarzają je w imieniu firmy SCHURTER. Odbywa się to na podstawie instrukcji wewnętrznych firmy SCHURTER i zgodnie z jej polityką prywatności oraz z zachowaniem odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa.

Regulacje prawne

Przekazujemy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy SCHURTER, jeśli możemy przyjąć w dobrej wierze, że zasadne jest uzyskanie dostępu, wykorzystanie, przechowywanie lub przekazywanie tych danych, aby wykorzystać je:

• w celu przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji prawnych lub postępowania sądowego lub wykonania nakazu administracyjnego.

• w celu egzekwowania obowiązujących warunków użytkowania, w tym dochodzenia w sprawie możliwych ich naruszeń.

• wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób zwalczać oszustwa, luki bezpieczeństwa lub problemy techniczne

• w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy SCHURTER, użytkowników lub społeczeństwa przed szkodami, o ile jest to prawnie dopuszczalne lub konieczne.

Cookies

Chcąc zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej firmy SCHURTER, stosujemy pliki cookie do zapisywania informacji o sesji oraz analizy sposobu użytkowania strony. Korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny wymaga aktywowania plików cookie w Państwa przeglądarce.

reCaptcha

Używamy rozwiązania reCAPTCHA do zapobiegania żądaniom spamu na naszych publicznych formularzach kontaktowych.

Google Analytics

Strona internetowa firmy SCHURTER korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczonymi na komputerze, aby pomóc nam analizować korzystanie z naszej witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google.

Korzystając ze stron internetowych firmy SCHURTER, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób i do celu opisanego powyżej.

Baido Analytics

Strona internetowa SCHURTER China wykorzystuje Baido Analytics, usługę analizy stron internetowych dostarczaną przez Baido. Baido Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc nam przeanalizować sposób korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny internetowej SCHURTER China (w tym adres IP) są przekazywane do Baidu w Chinach i tam przechowywane. Baido będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Baido może również przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Baido.Baido w żadnym wypadku nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Baido.

Korzystając z witryny internetowej SCHURTER China, zgadzasz się na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Baido w sposób i w celach opisanych powyżej.

Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy SCHURTER zawierają linki do innych stron internetowych. Linki nie oznaczają, że firma SCHURTER popiera lub przyjmuje treść powiązanych stron. Powiązane strony nie podlegają kontroli firmy SCHURTER dlatego nie ponosi ona odpowiedzialności za te linki, ich zawartość i strategię ochrony danych oraz za ewentualne przesyłanie danych za ich pośrednictwem.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy w następujący sposób:

- W odniesieniu do plików logów. Dane pozostają w naszych systemach aż do momentu, w którym przestanie istnieć konieczność operacyjna i upłynięcia prawnie lub umownie określonych terminów, a następnie są automatycznie usuwane. Maksymalny okres przechowywania większości danych wynosi sześć miesięcy.

- W odniesieniu do danych w formularzu kontaktowym. Okres przechowywania danych zależy od tego, czy mamy z Państwem stosunek umowny. W takim przypadku okres przechowywania danych wynosi dziesięć lat od momentu zrealizowania ostatniego zamówienia. W przeciwnym razie okres przechowywania wynosi trzy miesiące od wysłania formularza kontaktowego (tzn. prośby o kontakt, które nie prowadzą do zamówienia, są usuwane po trzech miesiącach).

W ramach naszych działań zakupowych

Jeśli jesteś naszym dostawcą, okres przechowywania wynosi dziesięć lat od momentu zakończenia ostatniego zamówienia w siedzibie firmy.

W ramach świadczenia usług

Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach naszych usług są przechowywane przez dziesięć lat od momentu zrealizowania ostatniego zamówienia. Dane, które zebraliśmy bez późniejszej realizacji zamówienia, będą przechowywane przez okres trzech lat od daty ich zebrania.

Transmisja danych

Transmisja danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Wykorzystanie technologii do transmisji danych, stosowanych przez firmę SCHURTER odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się na podstawie umów między spółkami Grupy lub w ramach korzystania z wtyczek społecznościowych. Zarówno Google, jak i LinkedIn są powiązane z tzw. Osłona prywatności i tym samym zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z PKBR.

Nieupoważniony dostęp i bezpieczeństwo

SCHURTER protects your data against unauthorized access, loss or destruction by means of technical and organizational measures. SCHURTER's safety measures are continuously improved in line with technological developments. It cannot be completely ruled out that unauthorized third parties such as hackers may gain access to SCHURTER's websites and the information contained therein. SCHURTER is not responsible for any damage that may occur as a result.

Dostęp do danych osobowych i ich aktualizacja

Some of the services of SCHURTER can only be accessed by certain persons who must enter a password and provide personal information.

Whenever you use SCHURTER services, SCHURTER endeavours to give you access to your personal data. Should this data be inaccurate, SCHURTER will endeavour to provide you with the opportunity to update or remove it quickly - unless SCHURTER must keep this data for legitimate business or legal purposes.

SCHURTER strives to provide the services in a manner that protects the data from accidental or deliberate destruction. For this reason, SCHURTER does not immediately delete any remaining copies of data that you have deleted from SCHURTER services from the active servers and does not remove this data from the backup systems.

Prawo odstąpienia od umowy

You can revoke any consent given to SCHURTER for the collection or processing of your personal data at any time with effect for the future. Upon receipt of your revocation by SCHURTER, your data will be deleted immediately, insofar as it is not necessary for the execution of any contractual usage relationship with you or for the protection of the legitimate business interest of SCHURTER, or if it is contrary to statutory storage obligations.

Right to information for the processing of personal data

Zmiany

Polityka prywatności SCHURTER może od czasu do czasu ulegać zmianom. SCHURTER nie ograniczy Państwa praw wynikających z niniejszej Polityki Prywatności bez Państwa wyraźnej zgody.

Prawo do informacji, poprawiania i usuwania danych

Zgodnie z obowiązującym prawem z przyjemnością udzielimy informacji na temat danych osobowych przechowywanych na Twój temat, w odpowiedzi na pisemną prośbę, a na podstawie zawartych tam instrukcji poprawimy lub usuniemy takie dane. Jeśli istnieją prawne obowiązki do przechowywania tych danych, dane będą blokowane tylko do dalszego stosowania. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać w formie tekstowej (listownie lub e-mailem) do firmy SCHURTER. Sprawdź Corporate dla danych kontaktowych lokalnego inspektora ochrony danych.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszej Internetowej polityki prywatności w dowolnym czasie. O wszelkich takich zmianach będziemy informować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

cz.schurter.com
pl
pl
pol-PL
prod //cdn.schurter.com